სამთო მომპოვებელი ტუმბოების პროექტი

DSCN0109შპს “კავკასიის ტექნიკურმა სერვისმა”, სს “არ ემ ჯი კოპერ”-თან ერთად განახორციელა წარმატებული პროექტი სამთო მომპოვებელი ტუმბოების დარგში. შეიცვალა ძველი, არაეფექტური, რუსული ტუმბოები ახალი, გერმანული კომპანია IST Pumpen und Dosiertechnik-ის ნაწარმოები მაღალეფექტური ტუმბოებით. ტუმბოების მიწოდებამდე მოხდა საწარმოს შესწავლა გერმანელ ინჟინრებთან ერთად, სრული საინსტალაციო პროცესის დაგეგმვა და ტუმბოების სპეციალურად ამ პროექტისათვის წარმოება. ამ გზით საწარმო მილიონობით ლარს დაზოგავს და გარემოს დაბინძურების რისკს მინიმუმამდე დაიყვანს.

(Visited 280 times, 1 visits today)

This post is also available in: ინგლისური,